Kuruluş Dönemi Osmanlı Sultanları

Halil İnalcık – Kuruluş Dönemi Osmanlı Sultanları

Halil İnalcık eserlerinden Kuruluş Dönemi Osmanlı Sultanları PDF olarak indir ve oku seçeneklerini sizlerle paylaşıyoruz. Eser içerisinde kesin olmayan bilgiler mevcut olabileceği gibi yalan yanlış şeyler de olabilir.

LINK: Kuruluş Dönemi Osmanlı Sultanları

Rum Selçuklu Sultanı’nın (1300) yıkılmasıyla Anadolu, Anadolu Beylikler adı verilen bağımsız devletlerin yığın halinde ayrıldı. Zayıflamış bir Bizans İmparatorluğu, 1300 yılına gelindiğinde, Anadolu eyaletlerinin çoğunu bu Türk beylikleriyle kaybetmişti. Beyliklerden birine, Osmanlı’nın adı olan Osman I. (1323/4) tarafından, Ertuğrul’un oğlu, Batı Anadolu’da Eskişehir civarında yol açtığı belirtildi. “Osman’ın Rüyası” olarak bilinen hikayede ifade edilen vakıf efsanesinde genç Osman, öncül bir imparatorluk vizyonu ile fethi için esin kaynağı olmuştur (hayaline göre imparatorluk, kökleri üç kıtaya yayılmış ve dalları örtülü büyük bir ağaçtır. Gökyüzü). Hayaline göre Osman’ın İmparatorluğu olan ağaç, köklerinden Dicle, Fırat, Nil ve Tuna’dan dört nehir çıkardı. Buna ek olarak, ağaç dört dağ sırası, Kafkasya, Toros, Atlas ve Balkan aralıklarını gölgeledi. Osman padişahı Osmanlı döneminde Türk yerleşim alanlarını Bizans İmparatorluğu sınırına kadar genişlettim.

Bu dönemde, kurumları imparatorluğun ömrü boyunca önemli ölçüde değişecek resmi bir Osmanlı hükümeti kuruldu.

I. Osman’ın ölümünden sonraki yüzyılda, Osmanlı yönetimi Doğu Akdeniz ve Balkanlar üzerinde genişlemeye başladı. Osman oğlu Orhan, 1326 yılında Bursa şehrini ele geçirdi ve onu Osmanlı Devletinin yeni başkenti yaptı. Bursa’nın yıkılması, Kuzeybatı Anadolu üzerindeki Bizans kontrolünün kaybedilmesi anlamına geliyordu. Selanik’in önemli şehri 1387’de Venedikliler’den alındı. 1389’da Kosova’da Osmanlı’nın kazandığı zafer, Sırp’ın bölgedeki iktidarının sona ermesine yol açtı ve böylece Osmanlı’nın Avrupa’ya açılması sağlandı. Orta Çağ’ın son büyük çaplı haçlı seferleri olarak kabul edilen 1396’daki Nicopolis Savaşı, zafer kazanan Osmanlı Türklerinin gelişimini durduramadı. Türk hakimiyetinin Balkanlara yayılmasıyla birlikte, İstanbul’un stratejik fethi hayati bir hedef oldu. İmparatorluk kenti kuşatan neredeyse tüm eski Bizans topraklarını kontrol etti, ancak Timur 1402’de Ankara Savaşı’nda Anadolu’yu istila edince Bizans’ı geçici olarak rahatlattı. Sultan I. Bayezid’i tutsak aldı. Bayezid’in yakalanması Türkleri rahatsız etti. Devlet, Bayezid’in oğulları ardıllıkla savaşmak için 1402’den 1413 yılına kadar süren bir iç savaşa girdi. Mehmed ben padişah olarak ortaya çıktığında ve Osmanlı gücünü restore edinceye kadar sona erdi, Interregnum’a son verdi.

Halil İnalcık – Kuruluş Dönemi Osmanlı Sultanları kitabının indirme işlemini başlatmak için aşağıda ki linklerden birini tercih edebilirsiniz
Antivirus test sonucu: Dosya temiz, güvenle indirebilirsiniz

Halil İnalcık – Kuruluş Dönemi Osmanlı Sultanları Direkt Link
Halil İnalcık – Kuruluş Dönemi Osmanlı Sultanları Alternatif Link 1

Yazar: admin

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir